Startside

Historie

Aktiviteter

Lokaler

Priser

Kontakt

Medlemsskab

Bestyrelsen

 

I februar 1869 blev Højskoleforeningen for Præstø Amt nordøstlige del stiftet.

I forvejen var der foretaget indsamling på egnen til en højskole. Tre hundrede bidragsydere havde tilsammen skænket over 6000 rigsdaler. Egens befolkning udgjorde størstedelen af bidragsyderne. Højskolen blev placeret i Karise og blev indviet i oktober 1869.

Den første højskoleforstander blev Leopold Budde, der var en kendt forfatter.

Fra begyndelsen blev der lagt vægt på en udadvendt virksomhed, idet der blev holdt ugentlige foredrag en gang om ugen for egnens befolkning. Det siges , at de var yderst velbesøgte.

Højskolen fungerede både som skole og samlingssted, indtil den brændte i 1924.

Bygningen blev ganske vist genopført, men højskolevirksomheden kom ikke i gang igen, og bygningen blev i stedet benyttet som forsamlingshus, stadig under navnet Karise Højskole.

I dag, over 130 år efter opførelsen, eksisterer Karise Højskole stadig som samlingssted.

Højskolen ejes af foreningen Karise Højskole, som er en selvejende institution. Bestyrelse ansætter vært til husets daglige drift, som også  står for udlejning af lokalerne.

 

 

(kilder :Østsjælland - Et gammelt folk i fortid og nutid. Kirkeskovs Forlag, Lyderslev. Stationsbyliv - Margit Baande Pedersen)